Gå till innehåll

Kantpressning

En lång och utdragen process av plåtbockning är idag ett minneblått. Men för bara några sekel sedan stod arbetare för hand och bockade plåt efter uppdragsgivarnas önskemål. Idag är kantpressningen av plåt digitaliserad och automatiserad, vilket har haft en markant positiv påverkan på svensk plåtindustri.

Den svenska plåtindustrin har alltid varit effektiv och det gäller även företaget Länna Svets. Sverige som industrination har varit bortskämda med sina stora tillgångar av stål, vilket gjort att det var möjligt att tillverka plåt redan i ett tidigt skede av industrialiseringen. Användningsområdena av formad plåt och tunnplåt upptäcktes i tidig ålder, men ett problem medföljde. Själva styrkan i materialet påverkades negativt av formgivningen.

Maskiner till hjälp

Idag har vi åtgärdat problemet genom att använda oss utav kantpressar, som används till exempelvis kantpressning av tunnplåt. Maskinparker hos ett flertal plåtbearbetare landet runt har etablerats med ett brett utbud av maskiner som kan formge allt från plattjärn och rör till plåtstycken med en tjocklek under 0,5 millimeter. Utan att själva styrkan av materialet reduceras.

 

När plåtföretagen nu fått möjlighet att automatisera sina produktioner, blir detta något som genomsyrat branschen och påverkat dess omsättning positivt. Framför allt har arbetet blivit mer flexibelt och precist. Även miljön ser positiva aspekter i utvecklingen av kantpressning. Utnyttjandet av material maximeras och nivån av plåtspill är idag mindre än någonsin.