Gå till innehåll

Slipmaskiner

Slipning är en metod man använder sig av för att förbättra en yta av något slag, så att den t.ex. åstadkommer mindre friktion, har högre precision för sitt ändamål och så vidare. Hålslipning är en slipningsmetod som alltså används för att bearbeta redan gjorda hål av större eller mindre dimensioner.

Hålslipning kan på många sätt liknas vid rundslipning men som hörs av namnet avses endast invändig slipning i dessa fall. I praktiken används beteckningen hålslipning dock ofta när man utför en innerrundslipning.

De maskiner som används för hålslipning är i princip desamma som de som används för rundslipning, varav CNC-maskiner är en vanlig form. Med maskinens hjälp skapar men en yta med mycket hög precision. De lämpar sig också för slipning av en stor volym av komponenter.

Det som sker vid en hålslipning är alltså att det föremål eller den komponent som ska bearbetas fästes och sätts i kontakt med en rund slipskiva som roteras till dess att den önskade bearbetningen har genomförts.

En bearbetningsmetod, så kallad centerless slipning går till så att det är själva trycket mot ytan som slipmaskinen åstadkommer som i kombination med en hållare och ett regulatinghjul håller komponenten fast. Detta i stället för att ”dubba” fast stycket som är det vanliga vid andra slipmetoder.